Thursday, December 6, 2012


Selagi kita bergantung pada Allah. 
Sungguh.
Kita tidak akan pernah jumpa perkataan "kecewa" 
dalam kamus hidup kita ! Yang penting yakin... 
YA ALLAH, 
jika suatu saat aku kehilangan harapan dan tujuanku,
berikan aku keyakinan bahawa takdirmu adalah lebih baik daripada 
apa yang aku ingin dan impikan.....